Vuokrausehdot

1. Ajoneuvon käyttö ja rajoitukset

 • Asiakkaalla tulee olla riittävä ajotaito ja kyseiseen ajoneuvon ajamiseen oikeuttava ja voimassaoleva ajokortti.
 • Ajoneuvoa ei saa vielä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa.
 • Asiakkaan on pidettävä hyvää huolta ajoneuvosta sekä varusteista; yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan.
 • Ajoneuvoa saa käyttää vain normaaliin tieliikennekäyttöön. Muu käyttö kuten ajo-opettelu tai kilpailukäyttö on kielletty.
 • Ajoneuvon tulee olla pysäköitynä aina rattilukossa ja virta-avainta on säilytettävä huolellisesti.
 • Ajoneuvon luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.
 • Ajoneuvo luovutetaan tankattuna ja se palautetaan tankattuna. Polttoaine ei sisälly vuokrahintaan. Ajoneuvoon soveltuva polttoaine on 98 E-5, ellei erikseen mainita.
 • Mikäli ajoneuvoon tulee vuokrausaikana tekninen vika, asiakkaan on viipymättä ilmoitettava asiasta vuokraajalle, jolloin sovitaan huoltotoimenpiteistä.
 • Ennen pyörän luovutusta tarkastetaan yhdessä asiakkaan kanssa pyörän kunto. Jos vuokrauksen päättyessä ajoneuvosta tai varusteista löytyy rikkoutuneita osia tai normaalista poikkeavaa kulumista, on asiakas velvollinen korvaamaan ne.
 • Ajovarusteita on käsiteltävä huolellisesti ja niitä on säilytettävä asianmukaisesti. Varusteita ei tule jättää vartioimattomina ajoneuvon päälle.
 • Liikennevahingon sattuessa ja syyllisyyden ollessa epävarma on poliisi kutsuttava paikalle. Henkilövahinkotapauksessa on aina kutsuttava poliisi paikalle.
 • Vuokralle otettu moottoripyörä on sopimuksen mukaisesti palautettava kaikkine varusteineen ja ajovarusteineen. Jos palautus viivästyy ilman, että asiakas ottaa vuokraamoon yhteyttä ja sopii asiasta, on kysymyksessä luvaton käyttö ja siitä ilmoitetaan poliisille. Kyseisessä tapauksessa vuokraamolla on oikeus periä täysi korvaus aiheutuneista kuluista sekä periä vuorokausivuokra jokaiselta alkavalta vuokrausvuorokaudelta korotettuna 50 %.

2. Asiakkaan korvausvelvollisuus

 • Vahinkotapauksissa omavastuu on 1250 eur. Vuokraamo perii omavastuumaksun palautuksen yhteydessä.
 • Asiakas korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat täysimääräisesti. Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, sekä mahdolliset muut ajon aikana aiheutuvat/perittävät maksut/vahingonkorvausvaateet kaikkine kustannuksineen.
 • Asiakas on vastuussa myös toisen henkilön tekemistä vahingoista ajoneuvolle ja/tai ajovarusteille.

3. Vuokrahinnan suorittaminen

 • Vuokrahinta maksetaan pankki- tai luottokortilla (VISA, MASTER) vuokraushetkellä. Muista maksutavoista on neuvoteltava ennen ajoneuvon varaamista vuokraajan kanssa.
 • Vahingon sattuessa vuokraaja velottaa asiakkaan pankki-tai luottokortilta omavastuun suuruisen maksun (1250 eur) palautuksen yhteydessä. Mikäli korjauskustannukset sekä vuokratulojen menetykset ovat alle 1250 eur, vuokraamo palauttaa rahat asiakkaan tilille.
 • Mikäli asiakas palauttaa ajoneuvon ennen vuokra-ajan päättymistä, vuokraaja ei ole velvollinen palauttamaan vuokrahintaa käyttämättömästä ajasta.

4. Vuokraajan velvollisuudet

 • Ajoneuvo luovutetaan käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle. Ajoneuvon käytöstä annetaan opastus ja ohjeistus.
 • Vuokraamo pidättää oikeuden vaihtaa asiakkaan varaama ajoneuvo vastaavanlaiseen.
 • Vuokraamo ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle jos vuokraus peruuntuu tai keskeytyy esim. kolarin tai teknisen vian vuoksi.
 • Vuokraamo ei ole vastuussa mahdollisista asiakkaalle aiheutuvista välillisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat ajoneuvoon tulevan teknisen vian vuoksi. Tälläisiä kustannuksia voi olla esim. lauttamaksut, majoituskulut.
 • Ajoneuvon normaaliksi katsottavasta kulumisesta aiheutuvat korjaukset suoritetaan vuokraamon kustannuksella. Vuokraamo hyvittää asiakkaan maksamat huoltokustannukset esitettyjä tositteita vastaan.
*Asiakas on moottoripyörän vuokraaja.

*Vuokraaja on Suomen Moottoripyörävuokraamo.